Jest kłopotliwy w eksploatacji ponieważ: Kocioł węglowy

nagrzewnice na olej zużyty nagrzewnice na olej zużyty
Ogrzewanie spalinowe polega na dostarczaniu ciepła uzyskanego w wyniku procesu spalania materiału zwanego paliwem.

W tradycyjnych układach są to: Piec węglowy w wykonaniu tradycyjnym – tzw.

piec izbowy, pozostaje w wielu gospodarstwach domowych głównym źródłem energii cieplnej. Jest kłopotliwy w ek.